Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TỔNG QUAN VỀ SINH VẬT RỪNG VIỆT NAM

Tổng quan về côn trùng Những đặc tính sinh thái, các phương pháp nghiên cứu cơ bản về côn trùng, phương pháp phân loại, qui ước chuẩn về danh pháp quốc tế của ngành côn trùng học…

Tổng quan về động vật

Tổng quan những mối quan hệ giữa con người và động vật, lịch sử phân loại động vật, danh pháp phân loại quốc tế, các chi tiết về phân loại giới động vật. .

Tổng quan về thực vật

Chi tiết về phân loại thực vật, phương pháp mô tả loài, các định nghĩa chi tiết, nhận biết về thực vật, các thứ bậc phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế...

Toàn bộ chi tiết về phương pháp đánh giá, phân loại các loài động thực vật rừng quí hiếm trong nước và quốc tế đang bị đe dọa tuyệt chủng hay giảm sút về số lượng…

Cách đọcCách viết Latin

Hướng dẫn cách đọc và viết tên Latin theo chuẩn quốc tế nhằm giúp việc học đọc và viết một cách chính xác…

DANH LỤC THỰC VẬT SÁCH ĐỎ VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tiêu chuẩn đánh giá
1
Đài mác  Chroesthes lanceolata CR B1+2e
2
Hoa cánh dài  Psiloesthes elongata EN B1+2b,c
3
Thôi chanh bắc Alangium tonkinense VU A1c,B1+2a,b,c,d
4
Tẩm Altingia chinensis EN A1a,c,d,B1+2b,c,e
5
Sơn huyết Melanorrhoea laccifera VU A1a,d+2d,B1+2a
6
Sơn đào Melanorrhoea usitata VU B1+2,a,b,c,d,e
   

DANH LỤC ĐỘNG VẬT SÁCH ĐỎ VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tiêu chuẩn đánh giá
1
Cầy bay Cynocephalus variegatus EN A1c, C1
2
Dơi chó tai ngắn Cynopterus brachyotis VU A1c,d, B2a,e
3
Dơi lá quạt Rhinolophus paradoxolophus VU D1
4
Dơi lá toma Rhinolophus thomasi  VU B2a
5
Dơi mũi ống cánh lông Harpiocephalus harpia  VU A1c, D1
6
Dơi iô Ia io  VU A1c,d, B2b,c,e
   

DANH LỤC CÔN TRÙNG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tiêu chuẩn đánh giá
1
Bọ lá  Phyllium succiforlium  VU B2b,c,e + 3b C2a
2
Cà cuống Lethocerus indicus  VU A1 c, d,e C2b,c,e
3
Kẹp kìm sừng cong Dorcus curvidens curviden"s  CR A1d C2a D1
4
Kẹp kìm sừng lưỡi hái Dorcus antaeus  EN A1a,c,d C1
5
Kẹp kìm sừng đao Dorcus titanus westermanni  EN A1a,c,d B2b,c,e + 3d
6
Kẹp kìm nẹp vàng Odontolabis cuvera  VU A1a,c,d B2b,c,e + 3b
   

DANH LỤC ĐỘNG, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM THEO NGHI ĐINH 32 CP

Stt
Tên Việt Nam
Tên Khoa học
1 Chồn bay (Cầy bay) Cynocephalus variegatus
2 Cu li lớn Nycticebus bengalensis (N. coucang)
3 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus
4 Voọc chà vá chân xám Pygathrix cinerea
5 Voọc chà vá chân đỏ Pygathrix nemaeus
6 Voọc chà vá chân đen Pygathrix nigripes
   

DANH LỤC CÁC LOÀI THÚ Ở VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên Khoa học
  Họ Cu li Lorisidae Gray, 1821
1 Cu li lớn Nycticebus bengalensis (Lacépède, 1800)
2 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907
  Họ Khỉ Cercopithecidae Gray, 1821
3 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides (I.Geoffroy, 1831)
4 Khỉ mốc Macaca assamensis (McClelland, 1840)
3 Khỉ đuôi dài Macaca fascicularis (Raffles, 1821)
   

DANH LỤC CÁC LOÀI CHIM Ở VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên Khoa học
Tên tiếng Anh
       
1      
2      
       
3      
4      
5      
   

DANH LỤC CÁC LOÀI BÒ SÁT Ở VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tên tiếng Anh
       
1      
2      
       
3      
4      
5      
   

DANH LỤC CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ Ở VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tiêu chuấn đánh giá

A

Bộ: Không đuôi Anura

 

I

Họ: Cóc tía Bombinatoridae

 

1

Cóc tía

Bombina microdeladigitora

Near Threatened (NT)

II

Họ: Cóc Bufonidae

 

2

Cóc

Bufo cryptotympanicus

Near Threatened (NT)

3

Cóc pageoti

Bufo pageoti

Near Threatened (NT)

4

Cóc nhà

Duttaphrynus melanostictus

Least Concern (LC)

   

DANH LỤC CÁC LOÀI BƯỚM NGÀY Ở VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tên tiếng Anh
 
PAPILIONIDAE
Troides Hubner, 1819  
1 Bướm phượng cánh chim liền Troides helena(C.&R. Felder 1865) Birdwings
2 Bướm phượng cánh chim rời Troides aeacus (C.&R. Felder 1865) Golden birdwings
    Atrophaneura Reakirt, 1865  
3 Bướm phượng cánh dơi thông thường Atrophaneura varuna (Westwood 1842) Common batwing
4 Bướm phượng cánh dơi miến điện Atrophaneura zaleucus (Hewitson 1865) Burmese Batwing
5 Bướm phượng cánh dơi nhỏ Atrophaneura aidoneus (Doubleday, 1845) Lesser batwing
   

DANH LỤC CÁC LOÀI HOA LAN Ở VIỆT NAM

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học
    Acampe Lindl.
1 Lan bắp ngô tím Acampe joyceyana (J. Jm) Seidenf.
2
Lan bắp ngô vàng

Acampe ochracea (Lindl.) Hochr.

3
Lan bắp ngô ráp Acampe rigida (J.E.Smith) P.F.Hunt
4
Lan bắp ngô sóng

Acampe carinata (Griff) Panigr.

5
Lan yên ngựa đà lạt

Acanthephippium gougahense (Guillaum.) Seidenf.

6
Lan yên ngựa vạch Acanthephippium striatum Lindl.
   

BẢNG PHÂN LOẠI GỖ TẠM THỜI

Stt
Tên Việt Nam
Tên khoa học

NHÓM I:

1

Bằng lăng cườm

Lagerstroemia angustifolia

2

Cẩm lai

Dalbergia Oliverii

3

Cẩm lai bà rịa

Dalbergia bariensis

4

Cẩm lai đồng nai

Dalbergia dongnaiensis

5

Cẩm liên

Pantacme siamensis

6

Cẩm thị

Diospyros siamensis

   
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này