Xem bài viết chưa trả lời | Xem chủ đề đang hoạt động Hôm nay, Thứ 2 Tháng 9 25, 2023 11:01 pm

 Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam - Chính sách bảo mật 

Quy định cá nhân này sẽ giải thích cho bạn biết mối quan hệ giữa website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam” (Hiểu ở đây là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam”, “https://vncreatures.net/forum”) và hệ thống phpBB (Hiểu ở đây là “họ”, “của họ”, “hệ thống phpBB”, “www.phpbb.com”, “tổ chức phpBB”, “ban điều hành phpBB”) trong việc sử dụng những thông tin thu thập được trong suốt phiên đăng nhập sử dụng của bạn vào website (Hiểu ở đây là “bạn”, “của bạn”, “thông tin của bạn”).

Thông tin của bạn được thu thập qua hai bước. Đầu tiên, bạn truy cập vào website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam” có sử dụng hệ thống phpBB và tạo ra các cookie. Đây là những tập tin thông tin nhỏ được tải tự động về máy tính của bạn thông qua trình duyệt bạn đang dùng và lưu trữ trong thư mục chứa các tập tin tạm của trình duyệt. Hai cookie đầu tiên được sử dụng để xác thực người dùng trong hệ thống (Hiểu ở đây là “số ID thành viên”) và định danh phiên đăng nhập của khách ghé thăm (Hiểu ở đây là “số ID phiên đăng nhập”), được chỉ định tự động cho tài khoản thành viên của bạn bởi hệ thống phpBB. Cookie thứ ba được tạo ra khi bạn xem các bài viết trong website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam” và cookie này được dùng để ghi nhận những bài viết nào bạn đã xem rồi nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm nội dung website.

Chúng tôi cũng có thể tạo ra các cookie khác không phải từ hệ thống phpBB khi bạn truy cập vào website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam”, mặc dù chúng đã vượt qua phạm vi của văn bản này khi đây không phải vấn đề thuộc về hệ thống phpBB. Bước thứ hai trong quá trình chúng tôi thu thập thông tin của bạn là những thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Những thông tin này không bị giới hạn như gửi bài viết từ tài khoản khách (Hiểu ở đây là “bài viết của khách”), đăng ký thành viên trong website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam” (Hiểu ở đây là “tài khoản thành viên của bạn”) cũng như những bài viết được bạn gửi sau khi đã đăng ký thành viên của chúng tôi và đăng nhập vào hệ thống (Hiểu ở đây là “bài viết của bạn”).

Tài khoản thành viên của bạn chỉ bao gồm tối thiểu một tên thành viên để định danh (Hiểu ở đây là “tên thành viên của bạn”), một mật khẩu cá nhân dùng để đăng nhập vào tài khoản thành viên của bạn (Hiểu ở đây là “mật khẩu của bạn”) và một địa chỉ Email cá nhân hợp lệ (Hiểu ở đây là “địa chỉ Email của bạn”). Thông tin của bạn chứa trong tài khoản thành viên tại website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam” được bảo hộ bởi luật bảo vệ thông tin áp dụng tại quốc gia nơi đặt máy chủ cho website của chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào khác ngoài tên thành viên của bạn, mật khẩu của bạn và địa chỉ Email của bạn được yêu cầu phải cung cấp bởi website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam” trong suốt quá trình đăng ký làm thành viên tại đây là những thông tin tuỳ chọn có tính bắt buộc chỉ của riêng website này, không phải yêu cầu của hệ thống phpBB. Trong tất cả trường hợp, bạn đều có tuỳ chọn hiển thị hay không hiển thị những thông tin này cho mọi người biết trong phần thiết lập cá nhân của mình. Hơn nữa, trong tài khoản thành viên của bạn, bạn cũng có tuỳ chọn hiển thị hay ẩn đi địa chỉ Email của mình từ hệ thống phpBB để thoát khỏi sự tò mò của người khác hay các cỗ máy dò tìm địa chỉ Email.

Mật khẩu của bạn được bảo vệ bằng phương pháp mã hoá trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, vì thế nó rất an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên dùng lại mật khẩu này trên các website khác. Mật khẩu của bạn là cách duy nhất để bạn đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình trong website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam”, vì thế hãy cất giữ nó cẩn thận và trong trường hợp nào cũng không cung cấp cho bất kỳ ai có quan hệ với website “Diễn đàn Sinh vật rừng Việt Nam”, phpBB hay bất kỳ người thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu mật khẩu của bạn là hợp pháp. Bạn cũng đừng nên quên mật khẩu tài khoản thành viên của mình, nếu quên, bạn có thể sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” từ hệ thống phpBB. Để thực hiện việc này, bạn cần phải cung cấp cho hệ thống biết tên thành viên và địa chỉ Email đang sử dụng của mình trong tài khoản, sau đó hệ thống phpBB sẽ tạo ra cho bạn mật khẩu mới và gửi đến cho bạn để bạn vẫn có thể sử dụng được tài khoản thành viên của mình.


cron
Diễn đàn Sinh Vật Rừng Việt Nam © 2010