Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

 

 

 

 

 

 

 

   

VĂN BẢN PHÁP QUI

 
   

LÂM NGHIỆP KIỂM LÂM VÀ QUI TRÌNH QUI PHẠM

 
 
 
Stt
Văn bản
Văn bản

1

Công ước quốc tế về buôn bán các loài ĐVHD CITES

Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

2

Công ước về các vùng đất ngập nước

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước Ramsar

3

Công ước quốc tế về ĐDSH

Công ước về đa dạng sinh học

 
 
Stt
Văn bản
Văn bản
VĂN BẢN LUẬT

1

Luật BV&PTR

Luật bảo vệ và phát triển rừng

VĂN BẢN PHÁP LỆNH
1

Pháp lệnh số 41-L/CT

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

2

Pháp lệnh thuế TN

Pháp lệnh thuế tài nguyên

3

Pháp lệnh TCĐTHS

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

VĂN BẢN NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số:   82/2008/QĐ --BNN

Công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

2

Nghị định số 119 / 2006/NĐ-CP

Nghị định 119/2006/NĐ-CP hệ thống tổ chức & nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm lâm

4

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/3006 về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng

5

Nghị định số 74/CP Nghị định 74/CP quy định chi tiết thi hành luật thuế SD đất nông nghiệp

6

Nghị định số 159//2007/NĐ-CP Nghị đinh 159//2007/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực QLBV rừng và QLLS

7

Nghị định 95/1998/NĐ/CP Nghị định của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

8

Nghị định số 22/CP Nghị định 22/CP của chính phủ ban hành ban quy định về PCCC rừng

9

Nghị định số 02/CP Nghị định 02/CP về giao đất lâm nghiệp để SD cho mục đích Lnghiệp

10

Nghị định 109/2003/NĐ-CP Nghị định 109/2003/NĐ-CP về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

11

Nghị định 11/2002/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh các loài động, thực vật hoang dã

12

Nghị định 32/2006/NĐ-CP

Nghị định Chính phủ 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vạt rừng nguy cấp, quý, hiếm

13

Danh mục động thực vật Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm kèm theo Nghị định Chính phủ 32/2006/NĐ-CP

14

Nghị định 82/2006/ND-CP

Nghị định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

MẪU BIÊN BẢN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

1

Mẫu BB số 01/BB-VPHC

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về

2

Mẫu BB số 01.B/BB-VPHC Mẫu biên bản vi phạm hành chính về

3

Mẫu BB số 02/BB-TG-TVPT Mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

4

Mẫu BB số 03/ BB-TG-TVPT Mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính

5

Mẫu BB số 04/BB-KP/TVTĐV Mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

6

Mẫu BB số 05/BB-VPHC Mẫu biên bản khám nơi cất giấu phương tiện vi phạm hành chính

7

Mẫu QĐ số 01/QĐ-TGN Mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

8

Mẫu QĐ số 02/QĐ-TGTVPT Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

9

Mẫu QĐ số 03/QĐ-KN Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

10

Mẫu QĐ số 04/QĐ-KN Mẫu quyết định khám nơi cất giấu phương tiện vi phạm hành chính

11

Mẫu QĐ số 05/QĐ-XPHC Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về

12

Mẫu QĐ số 06/QĐ-XPHC Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền

13

Mẫu QĐ số 07/QĐ-XPHC Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về

14

Mẫu QĐ số 08/QĐ-CC Mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VP hành chính
 
 
Stt
Văn bản
Văn bản

1

Qui phạm QPN 13 - 90

Qui phạm kỹ thuật trồng rừng thông Caribe cho 4 tỉnh vùng Pam

2

Qui phạm rừng tre nứa

Qui phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng SX gỗ và tre nứa

3

Qui phạm QPN 15 - 93

Qui phạm kỹ thuật xây dựng vườn giống và rừng giống

4

Qui phạm QPN 11 - 88

Qui phạm kỹ thuật trồng rừng dầu con rái (Dipterocarpus alatus)

5

Qui phạm trồng rừng keo lá to (Acacia mangium)

Qui phạm trồng rừng keo lá to (Acacia mangium) cho 4 tỉnh trồng rừng theo dự án PAM và những tỉnh có điêu kiện lập địa tương tự.

6

Qui phạm QPN 08 - 86

Qui phạm chữa cháy rừng thông, tràm và một số loại rừng dễ cháy khác

7

Qui phạm QPN 16 - 93

Qui phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa

8

Qui phạm trồng rừng bạch đàn trắng

Qui phạm trồng rừng bạch đàn trắng cho 4 tỉnh trồng rừng theo dự án 3352 và những tỉnh có điều kiện lập địa tương tự

9

Qui phạm QPN 9 - 86

Qui phạm kỹ thuật gây, trồng và kinh doanh rừng tràm M. leucadendron

10

Qui phạm QPN 13 - 91

Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn

 

 

 

 

 

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này