Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

BẢNG NHẬN DẠNG DẤU CHÂN CÁC LOÀI THÚ

Báo gấm
Báo hoa mai
Bò rừng
Báo lửa
Pardofelis nebulosa
Panthera pardus
Bos javanicus
Catopuma temmincki
Bò tót
Cầy giông
Cầy hương
Cầy giông đốm lớn
Artonyx collaris
Viverra zibetha
Viverricula indica
Viverra megaspila
Cầy lỏn
Cầy móc cua
Cầy mực
Cầy vòi hương
Herpestes javanicus
Herpestes urva
Artictis binturong
Paradoxurus hermaphroditus
Cầy vòi mốc
Cheo cheo nam dương
Chó sói lửa
Chồn bạc má miến điện
Paguma larvata
Tragulus javanicus
Coun alpinus
Melogale personata
Chồn vàng
Gấu chó
Hoẵng
Hổ
Martes flavigula
Ursus malayanus
Muntiacus muntjak
Panthera tigris
Lợn rừng
Lửng lợn
Mèo cá
Mèo rừng
Sus scrofa
Artonyx collaris
Prionailurus viverrina
Felis bengalensis
Nai
Nhím
Rái cá lông mượt
Rái cá nhỏ
Cervus unicolor
Hystrix brachyura
Lutra perspicillata
Aonyx cinerea
Rái cá thường
Sơn dương
Tê giác
Thỏ rừng
Lutra lutra
Capricornis sumatraensis
Rhinoceros sondaicus
Lepus nigricollis
Voi
Người
Trâu
Trút
Elephas maximus
Homo sapien
Bubalus bubalis
Manis javanica
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này