Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 60 loài.

Trang1/2: 1 2 >

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Red - Thằn lằn chân ngón chứng

Cyrtodactylus ngo

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

2

Red - Thằn lằn chân ngón nam

Cyrtodactylus nam

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

3

Tắc kè

Gecko gecko

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

4

Tắc kè đá cà ná

Gekko canaensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

5

Tắc kè đá núi bà đen

Gekko badenii

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

6

Tắc kè đá russelltrain

Gekko russelltraini

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

7

Tắc kè đá tà kóu

Gekko takouensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

8

Tắc kè đá việt nam

Gekko vietnamensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

9

Tắc kè đuôi vàng

Cnemaspis psychedelica

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

10

Tắc kè côn đảo

Cnemaspis boulengerii

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

11

Tắc kè hòn đất

Cnemaspis aurantiacopes

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

12

Tắc kè hòn tre

Cnemaspis caudanivea

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

13

Tắc kè núi cấm

Cnemaspis nuicamensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

14

Tắc kè reevesi

Gekko reevesii

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

15

Tắc kè tức dụp

Cnemaspis tucdupensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

16

Tắc kè trường

Gekko truongi

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

17

Thạch sùng đuôi ba thùy

Ptychozoon trinotaterra

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

18

Thạch sùng đuôi dẹp

Hemidactylus platyurus

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

19

Thạch sùng đuôi sần

Hemidactylus frenatus

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

20

Thạch sùng đuôi thùy

Ptychozoon lionotum

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

21

Thạch sùng garnot

Hemidactylus garnoti

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

22

Thạch sùng lá bà nà

Hemidactyllus banaensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

23

Thạch sùng mí cát bà

Goniurosaurus catbaensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

24

Thạch sùng mí hữu liên

Goniurosaurus huulienensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

25

Thạch sùng mí luii

Goniurosaurus luii

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

26

Thằn lằn chân lá aaronbauer

Dixonius aaronbaueri

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

27

Thằn lằn chân ngón đạt

Cyrtodactylus dati

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

28

Thằn lằn chân ngón bù gia mập

Cyrtodactylus bugiamapensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

29

Thằn lằn chân ngón bidoup

Cyrtodactylus bidoupmountis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

30

Thằn lằn chân ngón côn đảo

Cyrtodactylus condorensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

31

Thằn lằn chân ngón cực đông

Cyrtodactylus cucdongensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

32

Thằn lằn chân ngón eisenmani

Cyrtodactylus eisenmani

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

33

Thằn lằn chân ngón giang bay

Cyrtodactylus yangbayensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

34

Thằn lằn chân ngón grismeri

Cyrtodactylus grismeri

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

35

Thằn lằn chân ngón hòn tre

Cyrtodactylus hontreensis

Tắc kè Gekkonidae

Có đuôi Caudata

Bò sát

36

Thằn lằn chân ngón hương sơn

Cyrtodactylus huongsonensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

37

Thằn lằn chân ngón kingsadai

Cyrtodactylus kingsadai

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

38

Thằn lằn chân ngón phú quốc

Cyrtodactylus phuquocensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

39

Thằn lằn chân ngón phước bình

Cyrtodactylus phuocbinhensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

40

Thằn lằn chân ngón rosleri

Cyrtodactylus rosleri

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

41

Thằn lằn chân ngón thương

Cyrtodactylus thuongae

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

42

Thằn lằn chân ngón ziegler

Cyrtodactylus ziegleri

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

43

Thằn lằn ngón đen

Cyrtodactylus nigriocularis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

44

Thằn lằn ngón bà đen

Cyrtodactylus badenensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

45

Thằn lằn ngón cát tiên

Cyrtodactylus cattienensis

Tắc kè Gekkonidae

Có vảy Squamata

Bò sát

Kết quả tìm thấy: 60 loài.

Trang1/2: 1 2 >
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này