Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 3220 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 35 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Cà ổi đài loan

Castanopsis formosana

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

2

Cà ổi lá đỏ

Castanopsis hystrix

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

3

Cà ổi lá nhỏ

Castanopsis echidnocarpa

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

4

Cà ổi nhỏ

Castanopsis carlesii

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

5

Cà ổi quả to

Castanopsis kawakamii

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

6

Cà ổi tháp

Castanopsis pyriformis

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

7

Cà ổi vọng phu

Castanopsis ferox

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

8

Dẻ đá vỏ trắng

Lithocarpus dealbatus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ nhỏ

9

Dẻ bắc giang

Lithocarpus bacgiangensis

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

10

Dẻ hạnh nhân

Lithocarpus amygdalifolius

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

11

Giẻ lá to

Lithocarpus gigantophylla

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

12

Redbook - Cà ổi lá đa

Castanopsis tesselata

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

13

Redbook - Cà ổi sapa

Castanopsis lecomtei

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

14

Redbook - Dẻ đấu đứng

Lithocarpus finetii

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

15

Redbook - Dẻ bán cầu

Lithocarpus hemisphaericus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

16

Redbook - Dẻ cau lông trắng

Lithocarpus vestitus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

17

Redbook - Dẻ lỗ

Lithocarpus fenestratus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

18

Redbook - Dẻ phẳng

Lithocarpus cerebrinus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

19

Redbook - Dẻ quả núm

Lithocarpus mucronatus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

20

Redbook - Dẻ quả tròn

Lithocarpus sphaerocarpus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

21

Redbook - Dẻ quả vát

Lithocarpus truncatus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

22

Redbook - Dẻ se

Lithocarpus harmandii

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

23

Redbook - Sồi đá lá mác

Lithocarpus balansae

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

24

Redbook - Sồi đá tuyên quang

Lithocarpus bonnetii

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

25

Redbook - Sồi đĩa

Quercus platycalyx

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

26

Redbook - Sồi đen

Quercus variabilis

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

27

Redbook - Sồi cánh

Fagus longipetiolata

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

28

Redbook - Sồi duối

Quercus setulosa

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

29

Redbook - Sồi nhiều bông

Lithocarpus polystachyus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

30

Redbook - Sồi quang

Quercus chrysocalyx

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

31

Redbook - Sồi quả chuông

Lithocarpus podocarpus

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

32

Redbook - Sồi sim

Quercus glauca

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

33

Sồi đấu to

Quercus macrocalyx

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

34

Sồi ba cạnh

Trigonobalanus verticillata

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ lớn

35

Sồi guồi

Quercus langbianensis

Giẻ Fagaceae

Giẻ Fagales

Cây gỗ trung bình

Kết quả tìm thấy: 35 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này