Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU VÀ NHẬN BIẾT HỌ THỰC VẬT

 
Tra cứu họ thực vật:
 

Dâu rượu Myricaceae
Myrica pubescens
 

Cây bụi hoặc gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm. Đặc trưng bởi lá được phủ một lớp tuyến thơm hình ngù tiết ra chất sáp. Hoa đơn tính, không có bao hoa, họp thành đuôi sóc. Nhị thường 4, nhưng có thể biến đổi từ 2-8, ít khi tới 16-20 hoặc chỉ có 1 bộ nhụy gồm 2 lá noãn, hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn), vòi rời. Quả dạng hạch và thường có mụn; mụn trông như sáp.

Có 3 chi 60 loài, phân bố rộng ở cả 2 bán cầu, chủ yếu ở cận nhiệt đới và ôn đới. Ở Việt Nam có 1 chi Myrica , 1-2 loài.

Dầu Dipterocarpaceae
 

Cây gỗ lớn, lá đơn, mọc cách, có lá kèm sớm rụng. Hoa lưỡng tính, đều; lá đài 5, hợp ở gốc và ống đài thường dính với bầu; cánh hoa 5, xếp vặn; nhị nhiều hoặc 10-15, đôi khi 5, thường rời nhau. Bộ nhụy gồm 3 lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu thượïng 3 ô. Rất đặc trưng bởi quả khô không mở, nằm trong đài bền, đồng trưởng thành 2, 3 hay 5 cánh; hạt không có nội nhũ; lá mầm vặn và ôm lấy rễ mầm.

Có 22 chi 400 loài, ở nhiệt đới, chủ yếu ở miền rừng mưa nhiệt đới. Ở Việt Nam có 6 chi: Anisoptera, Dipterocarpus, Hopea, Parashorea, Shorea, Vatica trên 45 loài.

Dâu tằm Moraceae
 

Cây gỗ với lá đơn, mọc cách (ít khi mọc đối). Gần với họ Du Ulmaceae, nhưng ở đây đôi khi là cây phụ sinh bóp nghẹt; thường có mủ trắng. Hoa đơn tính, có khi trần, họp thành đầu hoặc những dạng cụm hoa đặc biệt khác (sung, mít... ); bầu có khi hạ; noãên thường đính gốc. Hạt thường có nội nhũ nạc.

Có 60 chi 1550 loài, ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít phân bố ở ôn đới. Ở Việt Nam 11chi: Antiaris, Artocalpus, Brosimum, Broussonetia, Dorstenia, Fatoua, Ficus, Maclura, Morus, Streblus, Trophis , gần 120 loài.

Dây gối Celastraceae
 

Cây gỗ nhỏ hoặc bụi (thường là bụi trườn). Lá đơn mọc cách hoặc mọc đối. Hoa thường thành xim, lưỡng tính, mẫu 4-5, cánh hoa thường rời (hơi dính nhau ở gốc trong chi Microtropis) hoặc đôi khi không có cánh hoa; nhị đẳng số và đối diện với thùy đài; quả nang chẻ ô (loculicide) hoặc quả mọng, quả có cánh hay quả hạch. Rất đặc trưng bởi có triền bao quanh và dính với bầu (nên bầu có dạng hạ), và hạt phần lớn có tử y.

Có 80 chi 1150 loài, phân bố rộng, nhưng chủ yếu ở nhiệt đới. Ở Việt Nam có 14-15 chi: Anulodiscus, Arnicratea ... khoảng 75 loài.

Dây khế Connaraceae
 

Về ngoại dạng (bụi hoặc dây leo thân gỗ, thường có lá kép lông,chim lẻ), cấu tạo của hoa (nhị hợp ở gốc thành ống) và nhất là cấu tạo của quả (kiểu quả đậu) đôi khi có thể nhầm với họ Đậu Fabaceae. Tuy nhiên, ở đây không có lá kèm, nhị gấp đôi số cánh và xếp thành 2 vòng; bộ nhụy thường gồm 5(3-1) lá noãn rời, mỗi lá noãn chỉ chứa 2 noãn (trong đó thường chỉ 1 noãn phát triển) và hạt thường có tử y ở gốc.

Có 24 chi 400 loài, phân bố rộng ở các nước nhiệt đới. Ở Việt Nam có 6 chi: Agelaea Cnestis, Connarus, Ellipanthus, Rourea, Roureopsis , gần 20 loài.

Du Ulmaceae
 

Cây gỗ hoặc cây bụi. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm. Rất đặc trưng bởi lá có gốc lệch. Hoa đơn tính hoặc đôi khi lưỡng tính; lá đài thường 4-5 (có khi tới 8); không có cánh hoa; nhị đẳng số và đối diện với lá đài chỉ nhị thẳng trong nụ; bộ nhụy đơn số giả (gồm 2 lá noãn), với vòi rời và phân ra 2 bên; có mặt núm ở phía trong; noãn treo. Quả có cánh hay quả hạch. Hạt phần lớn không có nội nhũ.

Có 16 150, ở nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới. ở Việt Nam có 5-6 chi: Aphananthe. Celtis Gironniera, Holoptelea, Trema. Ulmus . khoảng 15 loài.

Dứa Bromeliaceae
Ananas sp.
 

Cây cỏ nhiều năm. Lá thường có gai, gốc lá rộng ôm lấy nhau. Hoa thành cụm hoa hình đầu, lưỡng tính, mẫu 3 (K3C3A3+3G3).Quả mọng.

Có 50 chi 200 loài , ở nhiệt đới, ít ở ôn đới và ở Việt Nam có 2 chi: Ananas, Billbergia , 2 loài (thường trồng).

Dứa dại Pandanaceae
 

Cây nhiều năm ít nhiều hóa gỗ hoặc đôi khi leo, thường có rễ cà kheo. Lá thường hẹp và rất dài, có gai ở 2 mép và trên phía lưng của gân chính. Cụm hoa thường là bông mo dầy đặc, khi còn non ở trong lá bắc có mầu. Hoa thường không có bao hoa.

Có 3 chi/880 loài, ở các nước nhiệt đới. Ở Việt Nam có 2 chi: Freycinetia, Pandanus, khoảng 20 loài.

Dùi đục Malpighaceae
 

Khá gần với Erythroxyllaceae, nhưng ở đây nhiều khi là dây leo thân gỗ, lá dài thường có 2 tuyến lớn ở gốc và cánh hoa không có phần phụ. Rất đặc trưng bởi thường có lông hình đòn gánh hoặc lông hình sao; hoa thường không đều, triền ít phát triển và bởi quả thường có cánh (luân quả).

60 chi/870 loài, ở nhiệt đới, nhất là châu Mỹ, ít ở cận nhiệt đới. Ở Việt Nam có 5 chi: Aspidopteris, Hiptage, Malpighia, Thyallis, Tristellateia ; khoảng 30 loài.

Dung Symplocaceae
Symplocos cochinchinensis
 

Cây gỗ hoặc cây bụi. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm. Gần với Styracaceae (cả về ngoại dạng lẫn cấu tạo của bao hoa), nhưng khác bởi không có lông hình sao; nhị thường nhiều, xếp thành một hay nhiều vòng, chỉ nhị thường rời; bao phấn gần hình cầu hay hình trứng; bầu hạ (hiếm khi là bầu trung). Quả dạng mọng hay dạng hạch, mang đài tồn tại ở đỉnh.

Có 1 chi 400 loài, ở nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á, châu Mỹ và Australia. Ở Việt Nam có 1 chi Symplocos , khoảng 35 loài.

Dương đài Balanophoraceae
 

Thực vật ký sinh mập, hầu như không có diệp lục; lá hình vẩy, tập trung ở gốc và trên thân rễ. Hoa đơn tính, thường khác gốc, thành bông nạc (hình trứng hay hình cầu); đài hoàn toàn tiêu giảm và không rõ; ở hoa đực có tràng gồm 3-4 (2-6) phiến rời hay hợp; nhị phần lớn đồng số và đối diện với cánh hoa; ở hoa cái không có bao hoa; bộ nhụy gồm 2-3 lá noãn hợp thành bầu thượng 1 ô.

Có 18 chi/110 loài, chủ yếu ở nhiệt đới, ít ở cận nhiệt đới. Ở Việt Nam có 2 chi: Balanophora, Rhopalocnemis, khoảng 5-6 loài.

Dương đào Actinidiaceae
 

Cây gỗ hoặc dây leo thân gỗ. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm. Hoa thường lưỡng tính, đôi khi đa tính khác gốc; bao hoa kép, thường mẫu 5; cánh hoa thường hợp ở gốc thành ống ngắn; nhị thường nhiều, rời, nhưng ở Saurauia nhị họp thành 5 bó đính vào gốc của cánh hoa và phát triển theo kiểu li tâm; bao phấn mở bằng khe ngắn hay bằng lỗ ở đính. Bộ nhụy thường gồm 3-5 lá noãn hợp thành bầu thượng. Quả thường mọng. Hạt không có tử y.

Có 3 chi/330 loài, chủ yếu ở châu Á, ít ở châu Mỹ. Ở Việt Nam có 2 chi: Actinidia, Saurauia, trên 10 loài.

 
Tra cứu họ thực vật:
 
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này